Jakość

Zaufane źródło kompleksowych rozwiązań dla przemysłu. Nasza misja to:

Profesjonalizm

Jakość

Bezpieczeństwo

Ekologia

NOYEN Sp. z o. o. – Świadome podejście do jakości.

Jakość w branży, w której funkcjonujemy to kluczowy warunek sukcesu. Naszym celem jest organizacja polityki jakości oraz metod zapewniania jakości naszych wyrobów w taki sposób, aby współpraca z naszymi klientami nie była tylko jednorazowym wykonaniem usługi, a ciągłą współpraca i partnerstwem w biznesie. 

Poprzez stabilną i wysoką jakość naszych usług dążymy do tego, aby nasza firma kojarzyła się wszystkim z doświadczeniem i zaufaniem, oraz fachową obsługą na każdym kroku naszej działalności.

Politykę Jakości realizujemy poprzez:

Poznawanie i zrozumienie potrzeb naszych Klientów – utrzymujemy stałe kontakty z naszymi Klientami, słuchamy ich życzeń i opinii.

Bycie częścią sukcesu naszych Klientów - stale wzbogacamy naszą ofertę.      

Budowanie zaufania naszych Klientów do naszej organizacji - wypełniamy zobowiązania, które podejmujemy.

Gotowość do skutecznego pomagania naszym  Klientom -  stale doskonalimy siebie i organizację naszej firmy.

Systematyczną poprawę działań środowiskowych i zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko - staramy się racjonalnie wykorzystywać zasoby energii, paliw wiedzy i techniki.

Proekologiczną gospodarkę odpadami - zapewniamy odpowiednie segregowanie odpadów i przekazywanie do  powtórnego wykorzystania lub utylizacji zgodnie z wymogami przepisów prawa ochrony środowiska.

Wytwarzanie i użytkowanie wyrobów z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska - bierzemy pod uwagę bezpieczeństwo w zakresie ochrony środowiska i człowieka już na etapie  projektowania wyrobów.

Deklarujemy pełne zaangażowanie w rozwój systemu zarządzania firmą w ścisłym związku z rozwojem i działaniem Systemu Jakości opartego o wymagania norm PN-EN ISO 9001:2008 i PN-EN ISO 14001:2009. Zapewniamy, że Polityka Jakości i Zarządzania Środowiskowego jest znana, wdrożona i w pełni popierana przez personel naszego przedsiębiorstwa, podana do publicznej wiadomości i przekazywana wszystkim dostawcom i podwykonawcom.

 

 

Polityka Jakości i Zarządzania Środowiskowego jest utrzymywana poprzez stosowanie okresowej oceny skuteczności i efektywności całego Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a przede wszystkim rozumienie celów jakościowych przez każdego pracownika firmy i ciągłą pracę nad udoskonalaniem siebie i metod swojej pracy oraz całego systemu ZSZ.

PATENTY:

CLEAR POWER TECHNOLOGY

NOYEN Sp. z o. o. opatentowała technologię stosowania czynnika myjącego o odpowiedniej klarowności.

Patent pozwala na uzyskanie lepszych efektów mycia w myjniach ultradźwiękowych przy zmniejszonym zużyciu chemii oraz energii. Oszczędności do kilkudziesięciu procent kosztów oraz korzyści ekologiczne.  

Patent nr: P.388192

 

ROTATION POWER TECHNOLOGY

NOYEN Sp. z o. o. opatentowała innowacyjny sposób rotacji kosza podczas mycia w myjkach ultradźwiękowych.

Odpowiednio zaprogramowany ruch kosza w myjni ultradźwiękowej oraz jego wpływ na zwiększenie kawitacji i poprawienie efektów mycia.

Szybkość i dokładność mycia oraz redukcja kosztów chemii i energii.

 Patent nr: P.388193